Xjismu Latest Discussions

Barbel
  • 0
  • 0

Poll Results

Please login to vote and see the results.

Participate in Poll, Choose Your Answer.

Liema Prim Ministru tahsbu li ghamel l’iktar gid ghall pajjizna ?

Anonymous
  • 0
  • 0

Jien inhoss li l-aktar kwalitajiet importanti ta’ mexxej tajjeb jinkludu l-integrità, ir-responsabbiltà, l-empatija, l-umiltà, ir-reżiljenza, il-viżjoni, l-influwenza u l-pożittività.  Il-ġestjoni (Management) hija li tipperswadi lin-nies biex jagħmlu affarijiet li ma jridux jagħmlu, filwaqt li t-tmexxija hija li tispira lin-nies biex jagħmlu ...Read more

Dorienne32
  • 0
  • 0

Kieku jien nixtieq naqbeż il-parti tat-tindif tad-dar. Verament ma nieħux gost innadaf. Ma nafx għaliex, imma hemm xi haga li tinbuttani.  Kieku ghandi il-flus x’nahli nippreferi jekk ix-xoghol tad-dar jghamiluli hadtiehor !  Ippruvajt nghallem il-kelb tiegħi biex jgħini naqra u jghati sehmu, ...Read more